qiuyugang

offer院校

南安普顿大学
诺丁汉特伦特大学
伦敦时装学院
专业: 服装设计


毕业院校: 北京理工大学珠海学院


学历: BFA


就读SIA课程: VIP
Portfolio
SIA艺术留学作品集qiuyugang
SIA艺术留学作品集qiuyugang
SIA艺术留学作品集qiuyugang

X