liuyuqing

offer院校

普瑞特艺术学院
罗德岛设计学院
帕森斯设计学院
专业: 插画设计


毕业院校: 上海市平和双语学校


学历: BFA


就读SIA课程: VIP
Portfolio
SIA艺术留学作品集liuyuqing
SIA艺术留学作品集liuyuqing
SIA艺术留学作品集liuyuqing
SIA艺术留学作品集liuyuqing
SIA艺术留学作品集liuyuqing
SIA艺术留学作品集liuyuqing
SIA艺术留学作品集liuyuqing
SIA艺术留学作品集liuyuqing

X